Vyhliadky pre striebro

goldglobe

Vzhľadom na náklady na ťažbu by sa cena striebra mala stabilizovať; možná arbitrážna hra: na základe štatistickej korelácie odpredať zlato a nakúpiť striebro; špekulanti predpokladajú mnohonásobné dno a očakávajú zastavenie odpredajov.

Commodity Outlook: Silver

Článok: http://seekingalpha.com/article/2448965-commodity-outlook-silver?uprof=45


26.08.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison