Zlato alebo Bitcoin?

goldglobe

Bitcoin nie sú reálne peniaze, až pokiaľ ich nepredáte. Na uchovanie hodnoty je preto zlato lepšiou alternatívou. Pokiaľ chcete bezpečne rozložiť portfólio, tak by mohlo vyzerať následovne: 5% v Bitcoin (event. iné kryptomeny); 15% v PMs; 75% v reálnych aktívach ako pôda, umenie, zbrane atď.; 5% v menách; 0% v akciových trhoch.

GOLD, SILVER or BITCOIN-CRYPTO CURRENCIES: Where Will The Big Money Be Made?

Článok: www.govtslaves.com/bitcoin-vs-gold-which-is-the-better-long-term-strategy-for-securing-assets-sobering-analysis-will-anger-some/


06.06.2017

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison