Zlato čaká na kroky FEDu

goldglobe

Cena zlata je vo vyčkávacom mode a čaká na ďalší finančný stimul, ktorým bude očakávané zvýšenie úrokových sadzieb FEDom. Aj keď sa mnohým tento krok zdá byť kontraproduktívny, zvýšenie sadzieb môže stimulovať cenu zlata.

Gold Is Waiting for the Next Fed Interest Rate Hike

Článok: http://realmoney.thestreet.com/articles/03/23/2016/gold-waiting-next-fed-interest-rate-hike


24.03.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison