Zlato na $18,160?

goldglobe

Vrchol ceny zlata v r. 1980 bol $850/oz, čo v súčasnosti po zohľadnení inflácie by bolo $18,160/oz. Nie je dôvodom, aby sa táto úroveň v budúcom období nedosiahla, obzvlášť ak papierový trh so zlatom imploduje.

Greyerz: The Road To $18,160 Gold And The Wisdom Of Jesse Livermore

Článok: www.zerohedge.com/news/2019-07-09/greyerz-road-18160-gold-and-wisdom-jesse-livermore


10.07.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison