Zlato prvkom stability

goldglobe

Peniaze kryté zlatom nikdy nezažili hyperinfláciu a boli prvkom stability, kdežto papierové peniaze min. 56-krát v histórii. Ak by len časť z $250 bil. v globálnych aktívách sa presunulo do $2bil. súkromne držaného zlata, tak jeho cena by skutočne dosiahla $10,000/oz a striebra $250/oz.

Gold and Pork Bellies

Článok: http://bmgbullion.com/gold-pork-bellies/?inf_contact_key=d44ab33ec51e8959d5d46c3b6237bda24a09f50c88a7e501dc5f12b339a9fa40


28.07.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison