Zníži Španielsko platy o 10%?

MMF odporúča Španielsku, aby znížilo platy v krajine o 10%. Podľa MMF štúdie takéto zníženie by malo veľmi pozitívny dopad na ďalší ekonomický rast a podporilo by fiškálne vyrovnanie.

IMF advises Spain to cut wages by 10 percent

Článok: http://elpais.com/elpais/2013/08/02/inenglish/1375463865_645217.html?

04.08.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison