KÁVA – technický pohľad

Naše predpoklady z februára sa nemenia, tzn. káva bude pokračovať v rastúcom trende.

Očakáva sa, že po vytvorení súčasnej tzv. „Triangular formation“ formujúcej sa od začiatku roku 2005, káva dosiahne úroveň 150 a následne začne pohyb k hranici 200.

mesačný graf

Source: NYBOT

05.06.2007

 
                            Komoditny cyklus