DJI – technický pohľad

Bude Dow aj naďalej pokračovať v rastúcom trende?

Začiatkom februára sme predpovedali potvrdenie a pokračovanie rastúceho trendu DJI s možným prudkým „sell-off“. Podľa grafu je vidieť, že „sell-off“ nastal začiatkom marca, avšak rastúci trend sa vzápätí obnovil. Naša súčasná predpoveď smeruje k dosiahnutiu úrovne okolo 14 000 v letných mesiacoch. Na základe vytvoreného „pattern“ budeme môcť analyzovať vývoj pre ďalšie obdobie.

Dow

Source: G-Vision

22.04.2007

Watch in 2009 :  GMO, LPSN, URZ, USU, SDA, GNVC, HNT, SRLM a mining juniors 

                                   

                                            It's not about being right but about making money