NASDAQ - technický pohľad (7)

COMPQ je na najlepšej ceste poklesnúť na úroveň min. 2125, event. ešte nižšie. Vytvorí sa double bottom pred oživením?

Watch!

Down the drain???

15.09.2008

Watch in 2009 :  GMO, LPSN, URZ, USU, SDA, GNVC, HNT, SRLM a mining juniors 

                                   

                                            It's not about being right but about making money