NWTMF – technický pohľad

PPS Northwestern Minerals Ventures prekonala úroveň rezistencie z Dec 2006 a má potenciál pre ďalší rast.

Technické indikátory sú pozitívne naladené a predpokladáme dosiahnutie úrovne 1.00-1.20, čo je 25-50% zo súčasnej hodnoty.

NWTMF Weekly

Source: G-Vision

05.05.2007

Watch in 2009 :  GMO, LPSN, URZ, USU, SDA, GNVC, HNT, SRLM a mining juniors 

                                   

                                            It's not about being right but about making money