XSNX - technický pohľad

XSNX sa technicky nachádza na rozhraní, kedy nasledovných zopár dní (týždňov) bude rozhodujúcich, ktoru cestou sa PPS bude uberať.

V súčasnosti je PPS tesne pod úrovňou 50MA, avšak stále v rozhraní veľkého trojuholníka. 50MA a 200MA sa približujú, čo je dobré znamenie. Zároveň sa stabilizujú z klesajúceho trendu. RSI od novembrového dna (?) taktiež mala rastúci trend. Otázne je smerovanie ADX. Taktiež je potrebné sledovať volume, ktorý ma bohužiaľ klesajúcu tendenciu, čo nie je pozitívne.


Inak pozor na potenciálnu býčiu event. medvediu pascu.


Fundamentálne XSNX vydáva veľa akcií na financovanie činnosti a pre hotovosť. Minulý štvrťrok nemali takmer žiadne tržby, viac menej stráty (samozrejme za ktoré platia investori). Jedno pozitívum je, že firma nemá žiadny dlhodobý dlh.

V súčasnosti (5.4.2007) sú obdobné špekulácie na mnohých MBs:

Now that they are in the process of buying a solar cell manufacturing business with 160 employees (which will still be employed), I would imagine that production of some sort would start very soon. The deal will go through on or before Apr 30 according to the SEC filing. This is a change in their business model. Initially they planned to license their technology and sell equipment to manufacture their cells and collect royalties. Now it looks like they are going into the production business. Should be interesting times ahead.


XSNX

Source: G-Vision

04.04.2007

Watch in 2009 :  GMO, LPSN, URZ, USU, SDA, GNVC, HNT, SRLM a mining juniors 

                                   

                                            It's not about being right but about making money