12 TI používaných obchodníkmi

blue

Infografika znázorňujúca 12 technických indikátorov, ktoré obchodníci bežne používajú pri určovaní svojej stratégie.

12 Types of Technical Indicators Used by Stock Traders

Článok: www.visualcapitalist.com/12-types-technical-indicators-stocks/


03.05.2017