Traders Window - IBIO, SMED

silver

V súvislosti s novými prípadmi nákazy ebolou dávame do pozornosti spoločnosti IBIO a SMED, ktorých akcie môžu v nasledujúcich 2-3 dňoch zhodnotiť.

V novo založenej sekcii Trader's Window budeme dávať do pozornosti akcie spoločností, ktoré môžu mať krátkodobé zhodnotenie.

Contemplate" Vždy DYODD. Never fall in love with any stock. If appropriate, use Scalping.

gold


gold


11.10.2014