TW - On Radar 0507

silverPo otvorení trhov budeme sledovať nasledovné akcie: EVEP, FCSC, APTO, DXTR, PRAN. Ak by sme si mali vybrať jednu, tak asi EVEP.

Picks are just for overnight hold or momo daytrade! Tzn. v deň zverejnenia sa (kúpia a) predávajú. Vždy DYODD. Never fall in love with any stock.

04.07.2017