TW - On Radar 19/10

silverPo otvorení trhov budeme sledovať nasledovné akcie: CNET, DRIO, ISIG, VII, CCIH. Ak by sme si mali vybrať jednu, tak asi CCIH.

Picks are just for overnight hold or momo daytrade! Tzn. v deň zverejnenia sa (kúpia a) predávajú. Vždy DYODD. Never fall in love with any stock.

19.10.2017