SKK vs EUR - technická analýza

Začiatkom januára pri hranici takmer 34,00SKK/EUR sme technicky predpovedali dočasné dno a zastavenie posilňovania našej meny. Korekciu vidíme v horizonte 6-8 mesiacov, kde koruna môže oslabiť na úroveň 36-37,00 SKK/EUR.

Posilnenie koruny na úroveň takmer 34,00 SKK/EUR počas obdobia 3-4 mesiacov (september - december ) vidime čiastočne ako špekuláciu. "Too far, too fast. " Vzhľadom na  všeobecne platné pravidlo (pokles je dvakrát rýchlejší ako vzostup) korekcia môže trvať do letných mesiacov 2007. V tomto období, pokiaľ neberieme do úvahy vnútorné ako aj regionálne (geo)politické aspekty, koruna by technicky mala dosiahnuť vrchol svojej korekcie na úroveň asi 36-37,00SKK/EUR.

SKK vs EUR tyzdenny graf

29.01.2007