Investovanie v Južnej Amerike

Investori sa obvykle obracajú tam, kde je to relatívne lacné a aspoň trochu bezpečné. Z globálneho pohľadu je Paraguaj jednou z takýchto krajín.

Úvod:

V súčasnom globálnom turbulentnom ekonomickom a geopolitickom prostredí si mnohí ľudia kladu otázku, kde a do čoho investovať finančné prostriedky, aby sa ich hodnota v budúcnosti minimálne zachovala, ak nie zhodnotila.  Pri pohľade na aktuálny vývoj krízy nie je jednoduché nájsť aktíva, ktoré by za takmer každého vývoja globálnej situácie boli akýmsi bezpečnejším útočiskom pre peniaze investorov.

Nakoľko smerovaním G-Vision je investícia do hmotných aktív, naše úsilie identifikácie investícií bolo zamerane práve týmto smerom.

Samozrejme, že ceste predchádzal rešerš, ktorého cieľom bolo určenie investičnej oblasti a lokality.

Tento náš pohľad na investovanie bude možno trochu neobvyklý pre väčšinu Slovákov, avšak táto možnosť ponúka pre investorov viacero výhod.

K stanoveniu vhodného investičného zámeru sme brali do úvahy súčasné a budúce ekonomické, geopolitické a NWO aspekty.

Lokalita:

Vyber musel spĺňať nasledujúce podmienky

-      prijateľná cenová úroveň,

-      čisté životné prostredie

-      väčšinová produkcia je Bio

-      úrodná zem

-      legislatíva pre zahraničných vlastníkov prijateľná vrátane určitej stability krajiny

-      krajina malo angažovaná vo svetových konfliktoch

-      bezpečnejšie geograficky položená, aby v prípade akéhokoľvek globálneho konfliktu nebola veľmi ovplyvnená,

-      geopoliticky neutrálna

-      v krajine už je etablovaná určitá európska menšina

 

Smerovanie investícií

Identifikácia nasej investičnej oblasti bola podložená niekoľkými faktormi:

-      populácia planéty sa zväčšuje

-      investícia si zachová min. svoju hodnotu v budúcnosti

-      súčasné ozdravne balíky krajín spôsobia v budúcnosti infláciu

-      už v súčasnosti je v globále nedostatok základných potravinových komodít

-      smerovanie financií silných investorov (napr. Jim Rogers)

-      prebieha býčí komoditný trend, ktorý môže trvať ďalších 10 rokov

-      na prežitie každého jedného tvora planéty je potrebne jest a piť

 

Z uvedeného vyplýva, že smerovanie našich investícií bude do oblasti poľnohospodárstva - pôdy a farmárstva.

 

Vezmúc do úvahy vyššie uvedené aspekty, z globálneho hľadiska sa kontinent -Južná Amerika a štát Paraguaj (obzvlášť stredná a južná časť) javil ako najvýhodnejšie konsenzus lokality a účelu.

 

Z pohľadu NWO:

Je verejným tajomstvom, že G. Bush Sr. kúpil na severe Paraguaja ranč, ktorý susedí s Brazíliou. Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by v tejto oblasti Brazílie neboli druhé najväčšie podzemné zásoby pitnej vody na svete (sčasti zasahujúce aj do PY). Takže pripravujú sa „tí vyvolení“ na skutočnosť, že nastane nedostatok čistej pitnej vody a preto sa jej cena neúmerne zvýši?

Prescot Bush zarobil veľké peniaze na rope. Je možné, že G. Bush ich znásobí na vode.

Ďalším aspektom je, že tato oblasť je menej obývaná a v prípade globálneho konfliktu môže byt uvedená lokalita bezpečným útočiskom na prežitie. Voda  a potraviny sa rovná prežitie.

V Paraguaji sa podľa určitých zdrojov nachádza celkom slušný americký vojenský arzenál. Je neľahké presne  povedať prečo, avšak určite to má svoje buď geopolitické event. iné opodstatnenie. Novinkou je, že Rusko v júli 2009 oficiálne otvára svoje diplomatické zastúpenie v tejto krajine. Chce vytvárať akúsi rovnováhu v regióne?...

 

Následne cieľom investičnej a investigatívnej cesty bolo oboznámiť sa s reálnou situáciou priamo na mieste a nájsť vhodný potenciál pre investíciu (nehovoríme len o veľkých investíciách, nakoľko naším záujmom je ukázať cestu hlavne malým investorom. Takže napr. už od 30 tisíc USD).

 

Záver:

Takže je zrejmé, že Paraguaj, hoci nie je veľmi viditeľný v médiách, je predmetom záujmu aj dôležitých mužov sveta. Taktiež existujú informácie, že šéfovia silných amerických fondov investovali svoje peniaze do Južnej Ameriky (pravdepodobne aj do PY).

No a v obdobných dimenziách ako my začína rozmýšľať stále viac a viac ľudí na svete. O tom sme sa presvedčili priamo na mieste, v Paraguaji. Záujemcovia o kúpu nehnuteľností prichádzali z USA, EÚ, Juhoafrickej republiky atď.

Hoci je to pre našinca veľmi vzdialená krajina, poskytuje výhody ako: cena nehnuteľností je stále veľmi prijateľná (napr. aj v porovnaní s našimi); vlastníctvo čistej pôdy bude mať v budúcnosti veľkú hodnotu; vytvorenie akéhosi prechodného letného sídla v subtropickej resp. tropickej oblasti.

 

20.02.2009

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950