STRIEBRO – technický pohľad

V roku 2006 bol výnos na striebre takmer 45% a zlate 22%. Fundamentálne sú drahé kovy na tom veľmi dobre a technicky si udržali rastúce trendy.

Takisto geopolitické riziká sa zvyšujú, čo by mohlo prispieť k zvyšovaniu hodnoty drahých kovov. Striebro v rámci pohybu hodnoty/ceny je nestálejšie ako zlato, avšak zaručuje (pri pozitívnom trende) vyšší výnos.


Krátkodobo vidíme testovanie hornej hranice rezistencie s následným poklesom k hranici $12.00-$13.00. Samozrejme nemôžeme ani vylúčiť náhly odpredaj „sell-off“, ktorý by na krátke obdobie mohol cenu stlačiť pod úroveň $12.00 (short’s play) V horizonte 1 roka očakávame pohyb v pásme $11.50-$16.00 (možný krátky "spike" až do $20.00) a do 3 rokov by hodnota mala prekročiť $30.00/oz s následným ďalším zhodnocovaním a prekonaním "all time high" $50.00/oz.

striebro technicka analyza

striebro analyza dlhodoba

01.02.2007

   Uranium charts on InfoMine.com Silver charts on InfoMine.com Molybdenum charts on InfoMine.com