SÓJA – technický pohľad

Sója má od roku 2002 rastúci trend s tzv. „spike“ začiatkom roku 2004. Následná konsolidácia

avšak nedosiahla spodnú hranicu roku 2002 a vytvorila „higher low“, s následným ďalším „higher low“ začiatkom roku 2006. V súčasnosti po prekročení hranice $700 očakávame konsolidáciu k úrovni $600-$650 s postupným rastom až k úrovni $900 v roku 2008.

Soja

Soja

Source: G-Vision

03.02.2007

 
                            Komoditny cyklus